Wojsko

wojskowe

Aparat ewakuacyjny dla załóg pojazdów opancerzonych–ATE-1

Aparat ATE-1 z tlenem chemicznie związanym jest izolacyjnym, indywidualnym aparatem ratunkowym przeznaczonym do ewakuacji w sytuacjach awaryjnych z zatopionych bojowych pojazdów opancerzonych.

» czytaj więcej

Awaryjny pojemnik PAT-1

Awaryjny pojemnik PAT-1 jest jednorazową i wymienialną częścią aparatu ATE-1. Zadaniem tego pojemnika jest wzbogacanie mieszanki oddechowej w tlen w sytuacjach awaryjnych lub dostarczenie dodatkowej ilości tlenu , która jest potrzebna do wypełnienia

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-100B

Filtropochłaniacz FPT-100B przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Filtropochłaniacz oczyszcza powietrze z pyłów radioaktywnych i neutralnych, dymów napastliwych i neutralnych, aerozoli,

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-100M/P

Filtropochłaniacz FPT-100M/P przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń
chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-100N

Filtropochłaniacz FP-100N przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń
chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-200B

Filtropochłaniacz FPT-200B przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Filtropochłaniacz oczyszcza powietrze z pyłów radioaktywnych i neutralnych, dymów

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-200M/P

Filtropochłaniacz FPT-200M/P  przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń
chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-200N

Filtropochłaniacz FPT-200N przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń
chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-300P

Filtropochłaniacz FP-300P przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń
chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Pochłaniacz PT-1

Pochłaniacz PT-1 jest jednorazową i wymienialną częścią aparatu ATE-1. Podczas reakcji chemicznej, wewnątrz puszki dwutlenek węgla zawarty w wydychanym przez użytkownika powietrzu jest absorbowany i uwalniany

» czytaj więcej

Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenia filtracyjno – wentylacyjne po zamontowaniu odpowiednich filtrów (FPT-100B, FPT-200B, FPT-200R, FPT-100M, FPT-100M/P, FP-100N, FPT-200M, FPT-200M/P,FP-300P) są przeznaczone do oczyszczania powietrza

» czytaj więcej

Urządzenie regeneracyjne

Urządzenie regeneracyjne URK przeznaczone jest do ochrony ludzi znajdujących się
w pomieszczeniach szczelnie zamkniętych, w których na skutek wyłączenia urządzenia

» czytaj więcej