Sprzęt pozostały

Nosze uniwersalne NU-1

Nosze Uniwersalne NU-1 służą do transportu poszkodowanego w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej z miejsca wypadku do punktu, w którym zostanie odebrany przez służby medyczne. Przystosowanie do dołowych kopalnianych środków transportowych i użycia w …

» czytaj więcej

Uniwersalny przyrząd do kontroli aparatów oddechowych PK-9M i PK-11M

Przyrząd kontrolny PK-9M przeznaczony jest do kontroli aparatów oddechowych tlenowych i powietrznych, natomiast PK-11M do aparatów powietrznych. Umożliwiają skontrolowanie aparatów pod kątem prawidłowego ich …

» czytaj więcej

Wykrywacz gazów WG-2M

Wykrywacz gazów WG-2M przeznaczony jest do wykrywania oraz określania procentowej zawartości CO, CO2, H2S lub innych gazów w powietrzu, odpowiednio do użytego wykrywacza rurkowego. Wykrywacz WG-2M ma zastosowanie w górnictwie, gazownictwie, przemyśle …

» czytaj więcej

ZESTAW POMOCNICZY ZP-2 DO KONTROLI SZCZELNOŚCI MASEK

estaw pomocniczy ZP-2 przewidziany jest do współpracy z przyrządem kontrolnym PK-9 i PK-9M. Kontroli mogą podlegać maski do aparatów tlenowych z łącznikiem centralnym 5/16 oraz maski aparatów tlenowych AU-9E.

» czytaj więcej

Filtr przeciwolejowy FPO/3

Filtr przeciwolejowy FPO-3 jest przeznaczony do oczyszczania powietrza, kierowanego do oddychania, z par oleju, wilgoci i innych tego rodzaju zanieczyszczeń.

» czytaj więcej

Podręczny zestaw tlenowy wspomagający oddychanie typu PZT-01

Podręczny zestaw tlenowy wspomagający oddychanie typu PZT-01 (zwany dalej „Zestaw PZT-01”) przeznaczony jest do wzbogacania wdychanego powietrza w tlen, ułatwiając użytkownikowi proces oddychania w czasie jego niedoboru.

» czytaj więcej