Przemysł

Aparat powietrzny butlowy APS/3- 600

Aparaty powietrzne butlowe typu APS/3_-600 są sprzętem ochrony dróg oddechowych, stosowanym do celów ochrony pracy, przeciwpożarowych, ratownictwa i ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożonej w środowisku powietrznym w przemyśle.

» czytaj więcej

APARAT POWIETRZNY butlowy APS/3N-800

Aparaty powietrzne butlowe typu APS/3 są sprzętem ochrony dróg oddechowych, stosowane do celów ochrony miejsca pracy, przeciwpożarowych, ratownictwa i ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożonej w środowisku powietrznym w przemyśle.

» czytaj więcej

Aparat powietrzny butlowy APS/3N- 4080

Aparat powietrzny butlowy typu APS/3N- 4080 jest sprzętem ochrony dróg oddechowych przeznaczonym do specjalnych zastosowań podczas prowadzenia akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych, w warunkach podwyższonego mikroklimatu.

» czytaj więcej

APARAT POWIETRZNY EWAKUACYJNY AP-E/1

Aparat powietrzny ewakuacyjny AP-E/1 służy do dostarczania bardzo czystego powietrza oddechowego w odpowiedniej ilości pod część twarzową. W połączeniu z pełno twarzową maską przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych użytkownika.

» czytaj więcej

Aparat wężowy świeżego powietrza AT-47 BRYZA

Aparat wężowy świeżego powietrza AT-47 “BRYZA” przeznaczony jest do dostarczania użytkownikowi czystego, nadającego się do oddychania powietrza podczas pracy w pomieszczeniach zapylonych lub w atmosferze zatrutej substancjami o działaniu toksycznym.

» czytaj więcej

Lampa nahełmna CL-01P

Lampa nahełmna CL-01P:
– należy do urządzeń Grupy I, kategorii M1, z poziomem zabezpieczenia Ma. Przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego i inne.

» czytaj więcej

Lampa nahełmna LN – IZA

Lampa nahełmna typu LN-IZA przeznaczona jest stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego, z możliwością użytkowania w atmosferze Ex. Lampa ta jest urządzeniem Grupy I, kategorii M1.

» czytaj więcej

Ładownica jednostanowiskowa LU–1

Ładownica typu LU-1 jest uniwersalną ładownicą przeznaczoną do ładowania akumulatorów lamp nahełmnych i sygnalizacyjnych produkcji „FASER” S.A. z akumulatorami Ni-MH o napięciu nominalnym 3,6 V. Ładownica służy do ładowania lamp typu LN-04, LN-IZA, LG-3MH i LS-04.

» czytaj więcej

Ładownica pięciostanowiskowa LU–5

Ładownica typu LU-5 jest uniwersalną ładownicą przeznaczoną do ładowania akumulatorów lamp nahełmnych i sygnalizacyjnych produkcji „FASER”S.A. z akumulatorami Ni-MH o napięciu nominalnym 3,6 V. Ładownica służy do ładowania lamp typu LN-04, LN-IZA, LG-3MH i LS-04.

» czytaj więcej

Ładownice wielostanowiskowe LU–…

Ładownice LU-136, LU-102, LU-68, LU-51 i LU-17 przeznaczone są do bezobsługowego ładowania akumulatorów lamp produkcji „FASER” S.A. typu LN-IZA, LN-04, LG-3MH i LS-04 (akumulatorów zasadowych „wodorkowych” Ni-MH o napię­ciu nominalnym 3,6V).

» czytaj więcej

Nosze uniwersalne NU-1

Nosze Uniwersalne NU-1 służą do transportu poszkodowanego w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej z miejsca wypadku do punktu, w którym zostanie odebrany przez służby medyczne. Przystosowanie do dołowych kopalnianych środków transportowych i użycia w …

» czytaj więcej

Pochłaniacz ochronny górniczy POG–8M

Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M jest oczyszczającym sprzętem ochrony układu
oddechowego, przeznaczonym do indywidualnej ucieczki, zabezpieczający użytkownika
przed tlenkiem węgla podczas wycofywania się z miejsc zagrożonych lub objętych …

» czytaj więcej

Pochłaniacz tlenku węgla CO typ: 804

Pochłaniacz tlenku węgla jest przeznaczony do stosowania podczas długotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych i w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego.

» czytaj więcej

APARAT POWIETRZNY DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ SCBA ProffAir® APS/4

Nowa linia aparatów powietrznych, butlowych produkcji FASER S.A. o nazwie handlowej ProffAir ® to profesjonalny sprzęt ochrony dróg oddechowych zaprojektowany do zastosowań w ratownictwie oraz ochronie pracy, w …

» czytaj więcej

Uniwersalny przyrząd do kontroli aparatów oddechowych PK-9M i PK-11M

Przyrząd kontrolny PK-9M przeznaczony jest do kontroli aparatów oddechowych tlenowych i powietrznych, natomiast PK-11M do aparatów powietrznych. Umożliwiają skontrolowanie aparatów pod kątem prawidłowego ich …

» czytaj więcej

Wykrywacz gazów WG-2M

Wykrywacz gazów WG-2M przeznaczony jest do wykrywania oraz określania procentowej zawartości CO, CO2, H2S lub innych gazów w powietrzu, odpowiednio do użytego wykrywacza rurkowego. Wykrywacz WG-2M ma zastosowanie w górnictwie, gazownictwie, przemyśle …

» czytaj więcej

ZESTAW POMOCNICZY ZP-2 DO KONTROLI SZCZELNOŚCI MASEK

estaw pomocniczy ZP-2 przewidziany jest do współpracy z przyrządem kontrolnym PK-9 i PK-9M. Kontroli mogą podlegać maski do aparatów tlenowych z łącznikiem centralnym 5/16 oraz maski aparatów tlenowych AU-9E.

» czytaj więcej