Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M

Pochłaniacz ochronny górniczy POG – 8M

Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M jest oczyszczającym sprzętem ochrony układu
oddechowego, przeznaczonym do indywidualnej ucieczki, zabezpieczający użytkownika
przed tlenkiem węgla podczas wycofywania się z miejsc zagrożonych lub objętych pożarem
w podziemiach kopalń.

Chroni skutecznie użytkownika przed tlenkiem węgla gdy:
– zawartość tlenu w powietrzu wdychanym jest nie mniejsza niż 17 % (objętościowo),
– zawartość tlenku węgla w powietrzu wdychanym jest nie większa niż 1,5 % (objętościowo),
– zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym jest nie większa niż 2 %
(objętościowo),
– zawartość chlorowodoru, siarkowodoru, dwutlenku siarki i tlenków azotu nie przekracza 0,05 % (objętościowo).

 

Dane techniczne:
1. Wymiary gabarytowe:
– długość – około 105 mm,
– szerokość – około 95 mm,
– wysokość – około 145 mm. 
2. Czas ochronnego działania przy przepływie sinusoidalnym 30 l/min (20 cykli/min x 1,5 l/suw) przy stężeniu tlenku
węgla 0,25 % (objętościowo) i wilgotności względnej otaczającego powietrza (95 ÷ 100) % – 60 minut 
3. Maksymalna temperatura powietrza wdychanego – < 60°C
 
4. Opór wdechu – < 12 mbar5. Opór wydechu – < 3,5 mbar6. Masa kompletnego pochłaniacza – < 1,1 kg
 
7. Masa pochłaniacza w czasie użycia
(obciążająca głowę) – < 0,6 kg 8. Okres przydatności do użycia – 3,5 roku od daty produkcji
w tym okres eksploatacji – 3 lata od daty wprowadzenia do eksploatacji,
ale nie dłużej niż do końca okresu przydatności do użycia. 9. Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M spełnia wymagania Dyrektywy Rady 89/686/EWG
i normy zharmonizowanej EN 404:2005 w klasie – FSR 1 A