Pochłaniacz tlenku węgla CO typ: 804

Pochłaniacz tlenku węgla CO typ:  804

CO-804

 

Pochłaniacz tlenku węgla jest przeznaczony do stosowania podczas długotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych i w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego. Pochłaniacz przeznaczony jest do ochrony przed tlenkiem węgla, którego stężenie na wlocie do pochłaniacza nie jest większe niż 1 % objętości, jednakże dopuszczalne jest krótkotrwałe przekroczenie, aż do podwojenia niniejszej wartości. Czas ochronnego działania może wynieść znacznie powyżej 210 minut w zależności od stężenia CO i zawartości wilgoci. Z doświadczeń wynika że pochłaniacz jest zużyty jeżeli jego masa na wskutek przyjętej wilgoci powiększy się o około 200g.

Zabrania się stosowania pochłaniacza w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze bez naturalnej wentylacji, w których zawartość tlenu jest mniejsza niż 17 % objętości, oraz gdy stężenie tlenku węgla przekracza wartości dopuszczalne.

 

 

Dane techniczne:

-Wymiary gabarytowe pochłaniacza
 przekrój poprzeczny – około 140 mm x 70 mm
 wysokość – około 265 mm

-Gwint pochłaniacza – Rd 40×1/7” zgodny z EN 148-1

-Masa pochłaniacza – około 1,80 kg

-Opór oddychania – zgodnie z pkt. 7.11 EN 141:2000
przy przepływie 30 l/min – <2,6 mbar
przy przepływie 95 l/min – <9,8 mbar

-Minimalny czas ochronnego działania w warunkach 0,25% stężenia CO i zawartość wilgoci 20,7g/m3 ((85%90%)WZ)
przy przepływie sinusoidalnym 30 l/min – minimum 210 min

-Okres przechowywania – 4 lata i 6 miesięcy od daty produkcji

Pochłaniacz należy używać w zestawie: noszak typ 830, wąż łączacy maska pełnotwarzowa.