Pochłaniacz A2

Pochłaniacz A2

5ca80afc8203911273a701d4ba0c2191

Pochłaniacz A2 po skompletowaniu bezpośrednio z maską lub za pośrednictwem węża łączącego z półmaską stanowi kompletny sprzęt ochronny układu oddechowego chroniącego przed szkodliwym działaniem gazów i par, o ile ich stężenie nie przekracza stężenia dopuszczalnego podanego w tabeli.Pochłaniacz ma zastosowanie podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów, napraw, w czasie zakłóceń
przemysłowych procesów technologicznych, w przypadku awarii i konieczności ewakuacji załogi (ludzi) z zagrożonej strefy oraz w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego.

Dane techniczne:

Wymiary gabarytowe (średnica x wysokość) – 116x 95 mm
Masa  około  – 0,34 kg
Opór przy ciagłym przepływie powietrza               30 dm3/min                     max 1,4 mbar
95 dm3/min                     max 5,6 mbar
Gwint łącznika zgodny z PN-EN 148-1 – Rd 40×1/7
Numer normy europejskiej – EN 14387:2004+A1:2008
Certyfikat oceny typu WE dla A2 –  WE/S/1940/2013

Pochłaniacz raz użyty do ochrony przed jedną z toksycznych substancji, do końca użytkowania musi być tylko dla niej przeznaczony.