“FASER” S.A. : Obchody Święta Zakładowego

“FASER” S.A. :  Obchody Święta Zakładowego

3 grudnia br. załoga Fabryki Sprzętu Ratowniczego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. miała swoje zakładowe święto zgodne z barbórkowym rytuałem. Choć firma nie ma bezpośredniego związku z wydobywaniem kopalin, ale nieprzerwanie od 1954 roku produkuje sprzęt stosowany w górnictwie. Ponadto Tarnowskie Góry, w których fabryka ma swoją siedzibę, z ceremoniałem barbórkowym są nierozerwalnie związane od połowy XVIII wieku. Dlatego dla pracowników “FASER” S.A. tradycja górniczego święta jest szczególnie bliska.

Podczas uroczystości prezes fabryki Tomasz Sosnowski podkreślił, że “FASER” S.A. przez ponad półwieczną obecność na rynku zaistniał w świadomości społecznej, jako marka związana z bezpieczeństwem.

– Nasze logo widnieje na sprzęcie używanym nie tylko przez górników, ale i przez ratowników górniczych, straż pożarną, wojsko oraz służby medyczne, a także różnych odbiorców przemysłowych i indywidualnych. Jesteśmy niezmiernie dumni, że darzycie nas Państwo zaufaniem, a jednocześnie stale towarzyszy nam świadomość ogromnej odpowiedzialności jaka spoczywa na nas. To poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzi, korzystających z naszych wyrobów podczas swojej pracy czy służby, przekłada się na nasze zaangażowanie i dbałość o dotrzymanie standardów jakościowych na wszystkich etapach produkcji, Potwierdzeniem tego był pozytywny wynik auditu ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. W wyniku, którego uzyskaliśmy w czerwcu bieżącego roku certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli – mówił prezes Sosnowski podczas spotkania z załogą.

Zakładowe święto zgodnie z tradycją było dniem podziękowań za wzorową pracę. Podczas uroczystości 31 osób zostało wyróżnionych złotymi i srebrnymi odznakami Zasłużony Pracownik FSRiLG “FASER” S.A.. Ponadto 12 przedstawicieli załogi zostało uhonorowanych Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA. A 21 osób otrzymało listy gratulacyjne z okazji jubileuszowego stażu pracy: 50, 45, 35 lub 25 lat.

Nagrodzonym wyróżnienia wręczyli przedstawiciele zarządu fabryki: Tomasz Sosnowski, Krzysztof Stroba i Piotr Szot oraz Adam Nowak- Dyrektor Techniczny Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Arkadiusz Czech – burmistrz Tarnowskich Gór, Sebastian Nowak – wicestarosta Tarnogórski, Stanisław Prusek – naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, przedstawiciele policji, wojska i Państwowej Straży Pożarnej, a także kierownictwa firm przemysłowych współpracujących z fabryką.

 

Program artystyczny dla załogi fabryki przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach, pod opieką Wiolety Prudło-Janus. Część rozrywkową dla pracowników “FASER” S.A. umilał zespół muzyczny ED-KA wraz z biesiadą prowadzoną przez Marka Biesiadnego.

 

Oprac. J. Talarczyk