Nauszniki przeciwhałasowe N1

Nauszniki przeciwhałasowe typu N1

_DSC0224

Nauszniki przeciwhałasowe typu N1 służą do zabezpieczenia narządu słuchu przed niepożądanymi skutkami działania hałasu. Spełniają wymagania dyrektywy nr 89/689/EWG oraz normy polskiej PN-EN 352-1:1996 “Ochronniki słuchu Wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe, która jest zharmonizowana z normą europejską. Nauszniki przeciwhałasowe spełniają dodatkowe wymagania w zakresie właściwości przeciwwybuchowych. Posiadają bezstopniową regulację ułatwiająca dopasowanie do głowy oraz wygodne poduszki uszczelniające. Mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia “a, “b i “c niebezpieczeństwa wybuchu (opinia wydana przez Komisję Wyższego Urzędu Górniczego d.s. Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych nr rej. 43/08/98/C).

 

Dane techniczne:

  • Masa nauszników 240, 5 g
  • Siła docisku 11 N
  • Ciśnienie poduszek uszczelniających 3000 Pa
  • certyfikat badania typu WE:  WE/S/293/2004