Ładownica wielostanowiskowe typu LU-…

Ładownice wielostanowiskowe typu LU – …

Obraz17Ładownice LU-136, LU-102, LU-68, LU-51 i LU-17 przeznaczone są do bezobsługowego ładowania akumulatorów lamp produkcji „FASER” S.A. typu LN-IZA, LN-04, LG-3MH i LS-04 (akumulatorów zasadowych „wodorkowych”  Ni-MH  o napię­ciu nominalnym  3,6V).

Umieszczone w ładownicach nowoczesne ładowarki umożliwiają pełną kontrolę przebiegu ładowania i rozładowania akumulatora przy pomocy systemu mikroprocesorowego (indywidualny tok ładowania i rozładowania akumulatora osobno dla każdej lampy). Sygnalizacja oparta na diodach LED informuje użytkownika o aktualnym stanie pracy urządzenia  tj. ładowanie, rozładowanie, lampa naładowana, awaria.

Ładownice LU-136 i LU-102 wykonane są jako wolnostojące,  ładownice LU-68  i  LU-51  wykonane są jako przyścienne, a ładownica LU-17 jako wisząca.

 

Właściwości:
– mikroprocesowa kontrola procesu ładowania.
– pełna sygnalizacja aktualnego stanu pracy ładowarki(z wyróżnieniem stanu zakończenia ładowania akumulatora – świeci dioda zielona)
– pomiary rzeczywistych napięć akumulatora(z pominięciem spadków napięć na połączeniach i przewodach)
– sygnalizacja stanu naładowania akumulatora
– zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora (ograniczenia czasowe)
– możliwość wykonania kontrolnego rozładowania akumulatora z automatycznym przejściem na    ładowanie (funkcja dostępna z poziomu systemu komputerowego).-możliwość przerwania rozładowania w dowolnej chwili i przejście na ładowanie (funkcja dostępna z poziomu systemu komputerowego)
– sygnalizacja przerwy w obwodzie akumulatora (przerwy w procesie ładowania lub rozładowywania akumulatora)
– sygnalizacja awarii urządzenia
– sygnalizacja gotowości urządzenia
– zabezpieczenie przed samorozładowaniem i rozładowaniem akumulatora przez układ elektroniczny – przy podłączonej lampie po naładowaniu akumulatora-zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilającego (kontynuacja programu po wznowieniu zasilania)
– możliwość współpracy z Komputerowym Systemem Nadzoru Lampowni „SKUL” oraz „CALMS”.