Kontakt

Dane teleadresowe

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr Małgorzata Maciejewska
32 285 06 00 • +48 667 666 298
maciejewska@faser.pl
Dyrektor ds. Handlowo-Produkcyjnych
PROKURENT
mgr Grzegorz Kupilas

32 285 06 30 • +48 667 170 917
kupilas@faser.pl
Główna Księgowa
PROKURENT
mgr inż. Irena Łęgosz-Niedbała
32 285 05 49
Dyrektor ds. Administracji
i Infrastruktury

PROKURENT
mgr inż. Andrzej Ferdyn
32 285 06 05
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych
mgr inż. Marek Ferdyn
32 285 06 20
Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
i Produkcji Jednostkowej
Grzegorz Szczotarz
32 285 05 10
Dział Sprzedaży i Promocji

Sprzedaż krajowa:
32 285 06 28 • 32 285 06 29
zbyt@faser.com.pl 

Zamówienia Publiczne
32 285 06 09
zamowieniapubliczne@faser.com.pl

Współpraca z zagranicą
32 285 06 32
hx@faser.com.pl

Dział Finansowo – Księgowy
32 285 06 25 • 32 285 05 59
finansowy@faser.com.pl 

Informacja
32 285 07 77
faser@faser.com.pl

Dział Serwisu, Usług i Kooperacji
32 285 05 55 • 32 285 05 69
32 285 06 48

serwis@faser.com.pl
grzebyk@faser.com.pl

Dział Gospodarki Materiałowej
32 285 06 35 • 32 285 06 41
himiolczyk@faser.pl