Kontakt

Dane teleadresowe

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

mgr inż. Tomasz Sosnowski
32 285 06 00
 faser@faser.com.pl

Zamówienia Publiczne

32 285 06 09
zamowieniapubliczne@faser.com.pl

Dział Usług i Serwisu

32 285 05 55 • 32 285 05 69
serwis@faser.com.pl
grzebyk@faser.com.pl 

Wiceprezes Zarządu
ds. Techniczno – Handlowych

mgr inż. Piotr Broncel
• 32
285 06 00
faser@faser.com.pl

Dział Marketingu i Obsługi Klienta

(sprzedaż krajowa)

32 285 06 28 • 32 285 06 29
zbyt@faser.com.pl

Dział Finansowy

32 285 06 25 • 32 285 05 59
finansowy@faser.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Techniki

inż. Piotr Szot
32 285 06 00
pszot@faser.com.pl

Współpraca z zagranicą

32 285 06 32
hx@faser.com.pl

Dział Konstrukcyjno – Technologiczny

32 285 05 01 • 32 285 05 30
eguzy@faser.com.pl

Dział Marketingu i Obsługi Klienta

32 285 06 27
marketing@faser.com.pl

Informacja

32 285 07 77
faser@faser.com.pl

Dział Kontroli Jakości

32 285 05 77 • 32 285 05 76
kontrola@faser.com.pl

Laboratorium Centralne

32 285 05 58
centrlab@faser.com.pl