Kontakt

Dane teleadresowe

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

mgr Małgorzata Maciejewska
32 285 06 00 • +48 667 666 298
maciejewska@faser.pl

Zamówienia Publiczne

32 285 06 09
zamowieniapubliczne@faser.com.pl

Dział Usług i Serwisu

32 285 05 55 • 32 285 05 69
serwis@faser.com.pl
grzebyk@faser.com.pl 

Informacja

32 285 07 77
faser@faser.com.pl

Wiceprezes Zarządu ds. Techniczno – Handlowych

mgr Grzegorz Kupilas
32 285 06 00 • +48 667 170 917
kupilas@faser.pl

Dział Marketingu i Obsługi Klienta

(sprzedaż krajowa)

32 285 06 28 • 32 285 06 29
zbyt@faser.com.pl

Dział Finansowy

32 285 06 25 • 32 285 05 59
finansowy@faser.com.pl

Dział Kooperacji i Transportu

32 285 05 10
kstroba@faser.pl

Współpraca z zagranicą

32 285 06 32
hx@faser.com.pl

Dział Konstrukcyjno – Technologiczny

32 285 05 01 • 32 285 05 30
eguzy@faser.com.pl

Dział Marketingu i Obsługi Klienta

32 285 06 27
marketing@faser.com.pl

Dział IT

32 285 05 47
ti@faser.pl

Dział Kontroli Jakości

32 285 05 77 • 32 285 05 76
kontrola@faser.com.pl

Laboratorium Centralne

32 285 05 58
centrlab@faser.com.pl

Dział Utrzymania Ruchu

32 285 05 45
cedzich@faser.pl