Kontakt

Dane teleadresowe

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr Małgorzata Maciejewska

32 285 06 00 • +48 667 666 298
maciejewska@faser.pl

Dyrektor ds. Handlowo-Produkcyjnych
PROKURENT
mgr Grzegorz Kupilas

32 285 06 30 • +48 667 170 917
kupilas@faser.pl
Dyrektor ds. Administracji
i Infrastruktury

PROKURENT
mgr inż. Andrzej Ferdyn
32 285 06 05

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych
mgr inż. Marek Ferdyn
32 285 06 20

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
i Produkcji Jednostkowej
Grzegorz Szczotarz
32 285 05 10
Główna Księgowa
PROKURENT
mgr inż. Irena Łęgosz-Niedbała
32 285 05 49

Główny Specjalista ds. Technicznych
mgr inż. Henryk Sobczyk
32 285 05 15

Kierownik Działu Serwisu, Usług i Kooperacji
Krystian Buchacz
32 285 06 48

Kierownik ds. Konstrukcji Wyrobów Ochrony Indywidualnej
i Zbiorowej
mgr inż. Edward Guzy
32 2850 530
eguzy@faser.com.pl

Informacja
32 285 07 77
faser@faser.com.pl

Dział Sprzedaży
(sprzedaż krajowa)
32 285 06 28 • 32 285 06 29
zbyt@faser.com.pl
Promocja
32 285 06 27
jskorupa@faser.pl

Dział Kooperacji i Transportu
32 285 05 10

Dział Serwisu, Usług i Kooperacji
32 285 05 55 • 32 285 05 69
serwis@faser.com.pl
grzebyk@faser.com.pl

Zamówienia Publiczne
32 285 06 09
zamowieniapubliczne@faser.com.pl

Dział Kontroli Jakości
32 285 05 77 • 32 285 05 76
kontrola@faser.com.pl

Dział Finansowy
32 285 06 25 • 32 285 05 59
finansowy@faser.com.pl

Współpraca z zagranicą
32 285 06 32
hx@faser.com.pl

Laboratorium Centralne
32 285 05 58
centrlab@faser.com.pl

Dział Utrzymania Ruchu
32 285 05 45
cedzich@faser.pl
Dział Konstrukcyjno – Technologiczny
32 285 05 01 • 32 285 05 30

Dział IT
32 285 05 47
ti@faser.pl