Filtropochłaniacz FP-200N

Filtropochłaniacz FP-200N

Wersje : FP-200N, FP – 200Nm, FP – 200N/WII

fp100n

Filtropochłaniacz oczyszcza powietrze z:
a) pyłów radioaktywnych i neutralnych
b) dymów napastliwych i neutralnych
c) aerozoli, par i gazów bojowych, środków trujących i biologicznych
Filtropochłaniacz FP-200N po zamontowaniu do urządzenia filtrowentylacyjnego (np. UFWO-200, UFWO-400, UFWO-600 produkcji FASER) może być używany w schronach polowych i stacjonarnych oraz innych obiektach, gdzie jest potrzeba dostarczenia czystego powietrza zdatnego do oddychania

Dane techniczne:

– nominalne natężenie przepływu   –  200 m3/h
– opór początkowy przy nominalnym przepływie   –   1275 Pa
– skuteczność filtracji  –   99,995%
–  stopień nieszczelności przy nadciśnieniu 2000 Pa dla nominalnego przepływu  –  1,0 l/min
– masa max.   –  32 kg
– Zdolność ochronna wg WT-428 Pkt. 3.1.5. i 3.1.6.
* zakres temperatury     -30 0C ÷ +500C
Wymiary montażowe:
– wysokość  –   360 mm
– średnica  –   405 mm

Wymiary montażowe dla FP – 200Nm i FP – 200N/WII:    

– wysokość    365 mm

– średnica     435 mm