Filtropochłaniacz FPT-200M/P

Filtropochłaniacz FPT-200M/P

fpt200mFiltropochłaniacz FPT-200M/P przeznaczony jest do oczyszczania powietrza
ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Filtropochłaniacz FPT-200M/P po zamontowaniu do urządzenia filtrowentylacyjnego (np. FWU-200 produkcji FASER) może być używany w schronach polowych i stacjonarnych, na jednostkach pływających oraz pojazdach pływających, pojazdach samochodowych lub gąsienicowych i innych obiektach, gdzie jest potrzeba dostarczenia czystego powietrza zdatnego do oddychania.

Filtropochłaniacz oczyszcza powietrze z:
a) pyłów radioaktywnych i neutralnych
b) dymów napastliwych i neutralnych
c) aerozoli, par i gazów bojowych, środków trujących i biologicznych

 

 

 

Dane techniczne:
– nominalne natężenie przepływu    200 m3/h
– opór początkowy przy nominalnym przepływie  –  1570 Pa – skuteczność filtracji    –   99,995%
–  stopień nieszczelności przy nadciśnieniu 2000 Pa dla nominalnego przepływu   –  1,0 l/min
– masa max. 19 kg
– zdolność ochronna wg WT-428 Pkt. 3.1.5. i 3.1.6..  – zakres temperatury  –  -30 0C ÷ +500C
Wymiary montażowe :
 – wysokość    355 mm

– średnica     305 mm