Filtropochłaniacz FP-100N

Filtropochłaniacz FP-100N

fp100nFiltropochłaniacz oczyszcza powietrze z:
a) pyłów radioaktywnych i neutralnych
b) dymów napastliwych i neutralnych
c) aerozoli, par i gazów bojowych, środków trujących i biologicznych

Filtropochłaniacz FP-100N po zamontowaniu do urządzenia filtrowentylacyjnego (np. RM-200 i RM-300 produkowanych w FASER do 1986r.) może być używany w schronach polowych i stacjonarnych oraz innych obiektach, gdzie jest potrzeba dostarczenia czystego powietrza zdatnego do oddychania.

 

Dane techniczne:

– nominalne natężenie przepływu   –  100 m3/h
– opór początkowy przy nominalnym przepływie   –   650 Pa
– skuteczność filtracji  –   99,995%
–  stopień nieszczelności przy nadciśnieniu 2000 Pa dla nominalnego przepływu  –  0,5 l/min
– masa max.   –  30 kg
– Zdolność ochronna wg WT-428 Pkt. 3.1.5. i 3.1.6.
* zakres temperatury     -30 0C ÷ +500C
Wymiary montażowe:
– wysokość  –   360 mm
– średnica  –   405 mm