Filtropochłaniacz FP-100M/P

Filtropochłaniacz FP-100M/P

fpt100m1

Filtropochłaniacz FPT-100M/P przeznaczony jest do oczyszczania powietrza
ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Filtropochłaniacz FPT-100M/P po zamontowaniu do urządzenia filtrowentylacyjnego (np. FWU-200 produkcji FASER) może być używany w schronach polowych i stacjonarnych, na jednostkach pływających oraz pojazdach pływających, pojazdach samochodowych lub gąsienicowych i innych obiektach, gdzie jest potrzeba dostarczenia czystego powietrza zdatnego do oddychania.

Filtropochłaniacz oczyszcza powietrze z:
a) pyłów radioaktywnych i neutralnych
b) dymów napastliwych i neutralnych
c) aerozoli, par i gazów bojowych, środków trujących i biologicznych

Dane techniczne:

– nominalne natężenie przepływu  –  100 m3/h

– opór początkowy przy nominalnym przepływie –  1275 Pa

– skuteczność filtracji   –  99,995%

–  stopień nieszczelności przy nadciśnieniu 2000 Pa dla nominalnego przepływu   – 0,5 l/min

– masa max. 12 kg

– zdolność ochronna wg WT-428 Pkt. 3.1.5. i 3.1.6..

-zakres temperatury :          -30 +50

Wymiary montażowe :

– wysokość  –  330 mm

– średnica  –   224 mm