Filtropochłaniacz A2B2E2K1P2 typ: 878

Filtropochłaniacz A2B2E2K1P2 typ: 878

Kliknij, aby powiększyć

Filtropochłaniacz typu 878 A2B2E2K1P2 jest przeznaczony do stosowania podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw, w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych, w przypadku awarii i konieczności ewakuacji załogi (ludzi) z zagrożonej strefy oraz w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego.
Filtropochłaniacz A2B2E2K1P2 w połączeniu z odpowiednim sprzętem (np. maską MT848 “JADZIA”) z chroni drogi oddechowe użytkownika przed szkodliwym działaniem gazów i par.

Maksymalne stężenie substancji toksycznej oraz czas ochronnego działania dla:
A2 – Cykloheksan (C6H12) – 0,5% – 35 minut
B2 -Chlor (CI2) – 0,5%  – 20 minut
Siarkowodór (H2S) – 0,5% – 40 minut
Cyjanowodór (HCN) – 0,5% – 25 minut
E2 – Dwutlenek siarki (SO2) – 0,5% – 20 minut
K1 – Amoniak (NH3) – 0,1% – 50 minut

Dane techniczne
-Wymiary gabarytowe filtropochłaniacza:
– wysokość – (112±0,5)mm
– średnica – (116±0,5)mm

-Masa filtropochłaniacza – około 0,42 kg
-Opór przy ciągłym przepływie powietrza:
-30 dm3/min. – max 1,6 mbar ; 95 dm3/min. – max 5,8 mbar
-Gwint łącznika – Rd 40×1/7 zgodny z EN 148-1
-Okres gwarancji filtropochłaniacza – 3 lata