Awaryjny pojemnik PAT-1

Awaryjny pojemnik PAT-1

pat-1-new

Awaryjny pojemnik PAT-1 jest jednorazową i wymienialną częścią aparatu ATE-1. Zadaniem tego pojemnika jest wzbogacanie mieszanki oddechowej w tlen w sytuacjach awaryjnych lub dostarczenie dodatkowej ilości tlenu , która jest potrzebna do wypełnienia worka oddechowego.

  Dane techniczne:

– Ilość zapasowego tlenu – min. 8 dm3
– Wymiary :
Średnica – 32 mm
Wysokość – 128 mm– Masa około – 0,3 kg

Natowski numer magazynowy – NSN 4240-43-000-1384