Aparat tlenowy ucieczkowy KA-60

Aparat tlenowy ucieczkowy KA-60

Kliknij, aby powiększyć

Aparat tlenowy ucieczkowy KA-60 przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania. Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu. Może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu. Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej. Jest on przeznaczony do jednorazowego użycia. Aparaty tlenowe ucieczkowe przeznaczone są wyłącznie do samo-ratowania(ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa i nie mogą być stosowane podczas pracy.

DANE TECHNICZNE

– Wymiary zewnętrzne:
(długość x szerokość x wysokość): 260 x 220 x 140 mm
– Przydatność do użytkowania: 10 lat od daty produkcji
– Masa aparatu w użyciu: do 3,5 kg
– Czas ochronnego działania:
min. 60 minut przy natężeniu przepływu 35 l/min
min. 180 minut przy natężeniu przepływu 10 l/min
– Temperatura przechowywania: 5°C do +50°C
– Wilgotność względna w czasie użytkowania: ≤ 100%
– Oznaczenie „K”: Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym
– Oznaczenie „S”: Aparat odpowiadający załącznikowi A EN 13794:2002
– Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem: ~60°C
– Certyfikat Oceny Typu WE: 235/E-037/2008

 

wersja 2009

version 2009

version 2009