Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1

Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1

ATU-1

Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1 przeznaczony jest do jednorazowego użycia dla ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz w strefach gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.
Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej.
Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu.
Aparat należy do urządzeń Grupy I, kategorii M1. Przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego, z możliwością użytkowania w atmosferze Ex
Aparat tlenowy ucieczkowy przeznaczony jest wyłącznie do samoratowania się (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa.
Aparat ATU-1 nie jest aparatem roboczym, ratowniczym ani aparatem do nurkowania.

DANE TECHNICZNE
Czas ochronnego działania:
– przy objętościowym natężeniu przepływu 35 [l/min]:
min. 70 minut
– przy objętościowym natężeniu przepływu 10 [l/min]:
min. 220 minut
Wymiary:
– wysokość ok. 291 mm
– szerokość ok. 224 mm
– grubość ok. 128 mm
Masa aparatu nie otwartego z taśmą nośną : 4100 g
Temperatura otoczenia: 5ºC ÷ +60ºC
Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem: 60°C
Temperatura powierzchni aparatu (elementów metalowych): ok. 115 °C
Przydatność do użytkowania: 10 lat od daty dostawy
Ciśnienie atmosferyczne: 700 do 1350 hPa
Oznakowanie ATEX: ex I M1 
CERTYFIKAT OCENY TYPU WE: WE/S/2817/2017
Zgodność z: Dyrektywa 89/686/EWG
Dyrektywa ATEX 2014/34/UE