Aparat regeneracyjny W – 2000

Aparat regeneracyjny W – 2000

w2000-3

Aparat regeneracyjny W-2000 przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego podczas przeprowadzania prac ratowniczych w atmosferze nie nadającej się do oddychania a także innych prac wymagających długiego czasu ochronnego działania aparatu izolacyjnego.

Podstawowe zalety:
– prosty montaż (bez użycia narzędzi) dzięki modułowej budowie
– zwiększone bezpieczeństwo oddychania – nadciśnienie w układzie aparatu
– chłodnica obniżająca temperaturę powietrza wdychanego
– komfort noszenia aparatu – ergonomicznie uformowany noszak
– ułatwione zdejmowanie i zakładanie aparatu poprzez zastosowanie
elastycznych węży oddechowych
– ciągły pomiar ciśnienia w butli tlenowej przy jednoczesnym kontrolowaniu
pracy aparatu dzięki zastosowaniu Elektronicznego Systemu Nadzoru
– czytelny wyświetlacz w jednostce ESN-2, na którym wyświetlony jest czas
od rozpoczęcia pracy aparatu, a także informacja o zapasie ciśnienia w butli tlenowej.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:
Czas ochronnego działania 4 godziny
Masa kompletnego aparatu 14,5 kg
Wymiary (l x b x h) 440 x 185 x 580 mm
Pojemność butli tlenowej 2 dm3
Masa wkładów lodowych max. 1,1 kg
Ciśnienie robocze około 200 bar
Ciśnienie zredukowane tlenu 4 ± 0,1 bar
Dawkowanie stałe tlenu (przy 200 bar) około 1,5 dm3/min
Dawka zaworu dodawczego
przy ciśnieniu w butli >50 bar: > 80 dm3/min
Opory oddychania (przy częstotliwości
f=25 min i pojemności wdechowej 2l) wdech > 0 mbar wydech < 7 mbar
Pojemność worka oddechowego 6,5 dm3
Pochłaniacz CO2 pojemnik jednokrotnego lub
wielokrotnego użytku (do ćwiczeń)
Elektroniczny System Nadzoru ESN-2 zasilany z baterii alkalicznej 9V
Certyfikat Oceny typu WE nr WE/S/632/2005 i WE/S/991/2007
Spełnia normy PN-EN 145:2000 (EN 145:1997)